Zelf geen zorgen, uw financiële zaken op orde

Administraties

Uw financiële gegevens zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen en bankmutaties worden periodiek vastgelegd in de administratie.

Indien van toepassing worden lonen, voorraden en afschrijvingen in de administratie verwerkt.

Periodiek ontvangt u een gespecificeerd overzicht van openstaande posten debiteuren en crediteuren.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid dat u zelf de boekingen verricht en dat wij deze controleren/corrigeren en vervolgens de aangiften voor u verzorgen.

Voorwaarde voor deze dienst is wel dat uw administratie online staat.