Inzicht in financiële zaken

Financiële rapportages

Jaarlijks stellen wij de jaarrekening voor u samen.

Basis voor de jaarrekening is uw administratie.

De jaarrekening verschaft u inzicht in de financiële ontwikkeling van uw onderneming.

Op basis van de gesignaleerde ontwikkeling kunt u de bedrijfsvoering tijdig bijsturen.

Voor sommige rechtsvormen is het opstellen van een jaarrekening verplicht.

Daarnaast is het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel voor bepaalde rechtsvormen verplicht.

Deponering moet binnen een bepaalde termijn na afloop van het boekjaar plaatsvinden.