loon en salarisadministratie van uw bedrijf

Loonadministratie

JHFS verzorgt de loon en salarisadministratie van uw bedrijf.

Voor uw bedrijf wordt in het loonsysteeem een admiistratie aangemaakt.

Maandelijks ontvangt u van uw medewerkers een loonstrook.

De aangifte loonheffingen wordt electronisch ingediend bij de Belastingdienst.

De aangifte Pensioenen wordt electronisch naar het betreffende Pensioenfonds verstuurd.

Van beide ontvangt u een afschrift.